Władze Związku

Zarząd Dolnośląskiego Związku Narciarskiego:
1. Zofia Czernow – Prezes Zarządu.
2. Zbigniew Stępień – Wiceprezes Zarządu.
3. Bogdan Pietrykowski – Wiceprezes Zarządu.
4. Mirosław Graf – Wiceprezes Zarządu.
5. Wiesława Kozłowska – Sekretarz Zarządu.
6. Katarzyna Karasińska – Członek Zarządu.
7. Lipiński Bartosz – Członek Zarządu.
8. Pawłowski Maciej – Członek Zarządu.
9. Zbigniew Pleśniarski – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Dolnośląskiego Związku Narciarskiego:
1. Stanisław Gruszczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Janusz Wojtas – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.
3. Zenon Król – Członek Komisji Rewizyjnej.

Komisja Sędziowska Dolnośląskiego Związku Narciarskiego:
1. Wiesława Kozłowska – Przewodnicząca (Jelenia Góra).
2. Lucjan Morajda – Przewodniczący (Kłodzko).