Zmarł Instruktor PZN Zbigniew Ćwikowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu 17.05.2021 zmarł zasłużony dla Polskiego Związku Narciarskiego instruktor PZN
Zbigniew Ćwikowski.

Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 24.05.2021 o godzinie 14:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Pogrążona w smutku Rodzina i DZN.